Na razvoju mrežnih rječnika radimo od 2002. godine. Osim najvećega besplatnog englesko-hrvatskog rječnika dostupnog za slobodno preuzimanje i pretraživog s pomoću mrežne aplikacije u ponudi imamo dvojezične rječnike za kućnu i profesionalnu uporabu. Prednost je naših rječnika u tome što se mogu prilagoditi različitim potrebama (pristup bez prijave s određenog broja mrežnih adresa, uklapanje korisničkih i projektnih pojmovnika, pristup iz bilo koje aplikacije putem mrežnih servisa, ispis korisničkog pojmovnika). To je sve moguće jer su rječnici u potpunosti naš proizvod, od dizajna baze podataka preko sadržaja do korisničkog sučelja.

Zasad podržavamo ove jezike:

engleski
njemački  
francuski
talijanski    
slovenski      
         

 

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/