Talijanski IH.Home 

IH.Home mrežni je talijansko-hrvatski rječnik za sve one koji se u životu susreću s talijanskim jezikom.

  • više od 150 000 riječi
  • pristup s bilo kojeg računala, tableta ili mobitela spojenog na internet
  • prikaz vrste riječi
  • prikaz roda za hrvatski i talijanski
  • opis pojma i područje
  • mogućnost prilagodbe korisničkog sučelja (font, širina stupca)
  • mogućnost odabira jezika sučelja (hrvatski, talijanski)
  • mogućnost pretraživanja s pomoću zamjenskih znakova (*)
  • hipertekstualna navigacija
  • neprestano nadopunjavanje novim pojmovima

Želim kupiti IH.Home po cijeni od 49,90 kn godišnje putem opće uplatnice.

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/