EH.Web

EH.Web mrežna je aplikacija za pretraživanje rječničke baze EH.Txt. Nastala je 2003. godine i otad radi bez prestanka i bez modifikacije. Upiti prikupljeni putem tog sučelja analiziraju se i koriste za proširenje rječničke baze. Trenutačna rječnička baza objavljena je 2007. godine te je dostupna za preuzimanje i slobodnu uporabu . Besplatna i otvorena rječnička baza EH.Txt izrađena je 2009. godine i bit će dostupna za slobodno preuzimanje nakon prikupljanja 20 000 potpisa potpore za njezino objavljivanje . Rječničku bazu EH.Txt uređuje dr. sc. Goran Igaly, voditelj razvojnih projekata u Taktici Novoj.

Božidarevićeva 13, Zagreb | 01 2326 100 | info@taktikanova.hr | www.facebook.com/taktikanovadict/